+30 2310 300844

Κατοχύρωση και Ανανέωση Domain Name

Πληκτρολογήστε το όνομα χώρου (domain name) που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε. Το όνομα χώρου (domain name) κατοχυρώνεται On-Line στο όνομα σας και έχετε την πλήρη διαχείριση του μέσα από το εύχρηστο πάνελ μας.

Η WORLD WIDE WEB είναι εγκεκριμένος Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου .GR από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Αρ.Πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ 2972/16/01/08. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

Ελληνικές Καταλήξεις
Domain Names
Ελαχ. Χρόνια Κατοχύρωση Μεταφορά Ανανέωση
.gr 2 24.00 EUR 00.00 EUR 18.00 EUR
.net.gr 2 24.00 EUR 00.00 EUR 18.00 EUR
.org.gr 2 24.00 EUR 00.00 EUR 18.00 EUR
.gov.gr 2 24.00 EUR 00.00 EUR 18.00 EUR
.edu.gr 2 24.00 EUR 00.00 EUR 18.00 EUR
.com.gr 2 24.00 EUR 00.00 EUR 18.00 EUR
Δημοφιλείς Καταλήξεις
Domain Names
Ελαχ. Χρόνια Κατοχύρωση Μεταφορά Ανανέωση
.com 1 10.00 EUR 10.00 EUR 10.00 EUR
.net 1 10.00 EUR 10.00 EUR 10.00 EUR
.org 1 10.00 EUR 10.00 EUR 10.00 EUR
.eu 1 9.50 EUR 9.50 EUR 9.50 EUR
.biz 1 11.00 EUR 11.00 EUR 11.00 EUR
.info 1 10.00 EUR 10.00 EUR 10.00 EUR
.us 1 10.00 EUR 10.00 EUR 10.00 EUR
.name 1 10.00 EUR 10.00 EUR 10.00 EUR