Καλέστε μας: (+30) 2310 300-844

 hotel plan

 

HotelPlan box Full

HotelPlan

Πρόγραμμα διαχείρισης Ξενοδοχείου

Το HotelPlan είναι μια εφαρμογή η οποία με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τα δωμάτια του ξενοδοχείου σας, τους πελάτες σας κθώς και τα οικονομικά σας.

Ευκολία στη χρήση
Απεριόριστες Κατηγορίες καταλυμάτων
Δωμάτια με τις παροχές τους
Απεριόριστο αριθμό δωματίων
Κρατήσεις
Πλάνο κρατήσεων
House Keeping
Πελάτες - Αρχείο πελατών
Εταιρίες - Αρχείο εταιριών
Πρακτορεία ταξιδιών
Αποστολή SMS
Εμφάνιση γενεθλίων πελατών
Τιμοκαταλόγους ανά περίοδο
Προβολή πληρωμών - οφειλών σε προμηθευτές - δαπάνες
Προμηθευτές
Καταχώριση Αγορών
Καταχώριση Εξόδων
Ταμείο
Σύνολα Οφειλών - Πληρωμών ανά κατηγορία
Πληρότητα σε επιλεγμένη περίοδο
Προβολή Forecast
Εκτυπώσεις σε όλα τα αντικείμενα
3 Αποθήκες
Διακίνηση ειδών μεταξύ των αποθηκών
Υπενθυμίσεις - Alerts
Προβολή Αφίξεων - Αναχωρήσεων
Βιβλίο πόρτας
Είδη - Υπηρεσίες
Εκτύπωση παραστατικών
Παραμετροποιημένη φόρμα εκτύπωσης παραστατικών
Φόρμα παραστατικού σε λευκό χαρτί
Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό Α' τύπου
POS
Backup - Restore

POS BOX

POS Dynamics

Σύστημα πώλησης - Εκτέλεση παραγγελιών

Δοκιμάστε τώρα την νέα μας εφαρμογή με την οποία μπορείτε να καταχωρείτε τις παραγγελίες σας, να τις εκτυπώνεται και να διαχειρίζεστε την αποθήκη σας μιας και έχετε την δυνατότητα για σύνθεση ειδών.
Το σύστημα επίσης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα είδη που πουλήθηκαν, τις ποσότητες και τα χρήματα. Γίνονται ακόμη αναλυτικές και συγκεντρωτικές εκτυπώσεις αναφορών, όπως αναφορά σχετικά με τις ημερήσιες κινήσεις ή με τις κινήσεις εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, συγκεντρωτικές αναφορές στο σύνολο του POS ή βάσει κάποιου σερβιτόρου, και τέλος εκτυπώσεις.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο Bar του ξενοδοχείου σας απ' όπου μπορείτε να καταχωρείτε τις πωλήσεις σας και να εκδίδετε αποδείξεις.

HOTSPOT2


Lexicon HotSpot

H συγκεκριμένη συσκευή HotSpot μαζί με το λογισμικό της αποτελεί μια πολύ απλή και εύκολη λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Internet Cafe, Ξενοδοχεία και άλλους χώρους συγκέντρωσης για να δώσει ασύρματη πρόσβαση σε υπολογιστές Laptop.